danh sách khách sạn tại nha-trang
 

Trung bình 6

(Dựa trên 4 đánh giá)

2.163.100 VND

09 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7

(Dựa trên 4 đánh giá)

356.800 VND

24/10B Hùng Vương, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

374.863 VND

Bình Ba Tây, Xã Cam Bình, Cam Ranh, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

2.879.822 VND

Nguyễn Tất Thành, Sông Lô, Phước Đồng,, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

624.400 VND

69 - 71 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.048.100 VND

Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

574.894 VND

Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

601.877 VND

4G, Tôn Đản, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

512.900 VND

14 Hùng Vương, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

599.870 VND

10 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

602.100 VND

98B/C6A Trần Phú , Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.3

(Dựa trên 9 đánh giá)

499.966 VND

102 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Viet Nam

 

Trung bình 6.9

(Dựa trên 9 đánh giá)

1.003.500 VND

03 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

557.500 VND

6 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

0 VND

26A Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

223.000 VND

46/8 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

334.500 VND

5A Hùng Vương, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

551.925 VND

4 Tôn Đản, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

936.600 VND

21 Hung Vuong Nha, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.338.000 VND

96A4 Trần Phú Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

780.500 VND

60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

691.300 VND

Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải,, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

691.300 VND

04 Tôn Đản, P.Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

176/8 Hùng Vương, Nha Trang, Viet Nam

 

Trung bình 6.8

(Dựa trên 5 đánh giá)

289.900 VND

59A Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.717.100 VND

304 Đường 2/4 - Vĩnh Phước, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

490.600 VND

99A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

691.300 VND

56B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

223.000 VND

8/8 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

1.003.500 VND

98A/5 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

25 Nguyễn Thái Học, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

579.800 VND

100/1C Trần Phú, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

423.700 VND

34/2 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

401.400 VND

Đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

713.600 VND

Quân Trấn - Hùng Vương, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.3

(Dựa trên 3 đánh giá)

312.200 VND

7/15b Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

200.700 VND

116 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

563.298 VND

03 Ngô Sỹ Liên, Phương Sài, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

200.700 VND

98B1 Trần Phú , phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

0 VND

60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

289.900 VND

64b/6 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7

(Dựa trên 4 đánh giá)

423.700 VND

04 Bùi Thị Xuân, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

245.300 VND

05 Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hải, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

245.300 VND

09 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

379.100 VND

96A3,Trần Phú, Lộc Thọ,, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

289.900 VND

98B/6 Trần Phú, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

158.999 VND

78/33 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

512.900 VND

92 Hùng Vương, Lộc Thọ,, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

3.799.920 VND

28E, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên,, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

805.030 VND

An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

287.447 VND

64A Nguyễn Thiện Thuật,, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.3

(Dựa trên 3 đánh giá)

287.447 VND

27 Hùng Vương, Lộc Thọ, , Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

892.000 VND

89 Hồng Bàng, , Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

460.049 VND

98B/5 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

557.500 VND

4B Biệt Thự , P. Lộc Thọ , Tp. Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

312.200 VND

28E Hoàng Hoa Thám, , Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.048.100 VND

98B/13 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

825.100 VND

Số 18 đường Biệt Thự , Phường Lộc Thọ,, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8.8

(Dựa trên 5 đánh giá)

574.894 VND

18 Lê Quý Đôn,, Nha Trang, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

1.605.600 VND

số 50B, đường Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7

(Dựa trên 4 đánh giá)

298.597 VND

Phạm Văn Đồng, P Vĩnh Hải, Nha Trang, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

Giảm giá 20%

1.199.963 VND

28 Hùng Vương,, Nha Trang, Viet Nam