danh sách khách sạn tại hue
 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

468.300 VND

66/3 Lê Lợi, Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

229.913 VND

19 Phạm Ngũ Lão, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

981.200 VND

29 Tran Quang Khai, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

379.100 VND

130 Trần Phú, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

847.400 VND

17 Đường Nguyễn Huệ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

282.095 VND

8/66 Lê Lợi, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

245.300 VND

9 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

289.900 VND

26 Phạm Ngũ Lão, Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

401.400 VND

B16, 17 Phạm Văn Đồng, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.8

(Dựa trên 8 đánh giá)

334.500 VND

5/27 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

8 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

535.200 VND

14 Nguyễn Công Trứ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 6 đánh giá)

401.400 VND

57 Đặng Dung, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

468.300 VND

14 Bà Triệu, Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

36 Đường Nguyễn Tri Phương, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

2/34 Nguyễn Tri Phương, Phú Nhuận, Huế, Viet Nam

 

Trung bình 6.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

200.700 VND

6/1 Văn Cao, Xuân Phú, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

401.400 VND

510 Lạc Long Quân, Lăng Cô, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

28/2 Đường Nguyễn Công Trứ, Huế, Viet Nam

 

Trung bình 6.8

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

21 Đội Cung, phường Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

735.900 VND

9 Ngô Quyền, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

312.200 VND

47 Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

223.000 VND

22 Trần Cao Vân, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 6 đánh giá)

512.900 VND

15 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

41 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

08 Ngô Gia Tự, Thành Phố Huế. Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

446.000 VND

76 Hùng Vương, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

289.900 VND

78 Lê Lợi, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

312.200 VND

80 Lê Lợi, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

958.900 VND

Thị trấn Thuận An, Hương Trà, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

09 Nguyễn Công Trứ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

133.800 VND

48/48 Ngô Quyền, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

423.700 VND

02 Lương Thế Vinh, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

223.000 VND

6/34 Nguyễn Tri Phương, Huế, Viet Nam

 

Tuyệt hảo 9.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

2.296.900 VND

08 Hùng Vương, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 6 đánh giá)

267.600 VND

Số 10 Phạm Văn Đồng, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

245.300 VND

Số 7 đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

3 Chu Văn An, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

245.300 VND

10 / 25 Hai Bà Trưng, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

129 Lê Lợi, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

379.100 VND

08 Nguyễn Công Trứ,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

401.400 VND

37 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh,, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

557.500 VND

12 Hùng Vương,, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

557.500 VND

46 Trần Quang Khải, Thành Phố Huế, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.8

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.627.900 VND

38 Lê Lợi, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

156.100 VND

18/48 Ngô Quyền, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

156.100 VND

27 Hùng Vương, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

233.704 VND

6A/34 Nguyển Tri Phương, Phú nhuận, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

267.600 VND

21 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Vỹ Dạ, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

780.500 VND

36 Chu Văn An, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.3

(Dựa trên 6 đánh giá)

156.100 VND

78 Trần Quang Khải, Huế, Viet Nam

 

Tuyệt hảo 9.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.092.700 VND

Phong Sơn, Phong Điền, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 7 đánh giá)

344.981 VND

25 Đội Cung, Phố Hội, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

919.875 VND

463 Lạc Long Quân, Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

1.137.300 VND

59 Võ Thị Sáu, Phường Phú Hội,, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 1 đánh giá)

1.115.000 VND

33 Hai Bà Trưng,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

401.400 VND

43 Đường Hùng Vương,, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 6 đánh giá)

802.800 VND

Số 2 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

3.367.300 VND

Thuan An Town,Phú Vang District,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

490.600 VND

181 đường Bà Triệu, Thành phố Huế, Việt Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

847.400 VND

17 Pham Ngu Lao street,, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

1.003.500 VND

49 Lê Lợ, Huế, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

713.600 VND

Thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.4

(Dựa trên 5 đánh giá)

460.049 VND

1 Võ Thị Sáu tổ 10, Phú Hội, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

0 VND

số 3, kiệt 191 Điện Biên Phủ, Trường An, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

Giảm giá 20%

2.230.000 VND

60 Bến Nghé, Huế, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

133.800 VND

8/27 Hà Nội, Vĩnh Ninh, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

289.900 VND

17/34 Nguyễn Tri Phương, Phú Nhuận, Huế, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

Giảm giá 30%

357.447 VND

78 Nguyễn Sinh Cung, Huế, Viet Nam