danh sách khách sạn tại da-lat
 

Tốt 7.3

(Dựa trên 3 đánh giá)

334.500 VND

84 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

557.500 VND

65 Đường 3 Tháng 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

340.967 VND

9 Lê Đại Hành, Phường 3, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

367.950 VND

Số 9 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Chưa có đánh giá

(Dựa trên 0 đánh giá)

419.909 VND

14-16 Đường Ba Tháng Hai, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

374.863 VND

54 Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

340.967 VND

63 Nguyễn Lương Bằng , Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

449.791 VND

40 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

367.950 VND

174 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

223.000 VND

6G Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7

(Dựa trên 4 đánh giá)

245.300 VND

Ba Tháng Hai, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

517.360 VND

7A/1 Mai Anh Đào, , Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

205.383 VND

281 Bui Thi Xuan, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.7

(Dựa trên 6 đánh giá)

802.800 VND

08 Triệu Việt Vương, Phường 4, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

80 Hải Thượng, Phường 5, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

172.379 VND

72 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP. Đà Lạt, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

1, 7 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.048.100 VND

1 Phan Chu Trinh, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

4 Hoàng Diệu, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.070.400 VND

03 Nguyễn Du, phường 9, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

334.500 VND

65 đường 3/2, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

200.700 VND

28 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

356.800 VND

50 Khu Hoà Bình, phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

535.200 VND

Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

245.300 VND

Phan Như Thạch, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

149.410 VND

127 Phan Bội Châu, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.2

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.070.400 VND

135-145 Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

446.000 VND

05 Phan Như Thạch, Phường 1, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

3.099.700 VND

Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

689.962 VND

67 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.299.867 VND

Đường 723, Xã Đa Sar, Huyện Lạc Dương, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

322.681 VND

31 Hải Thượng, Phường 5, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

153.870 VND

Đường Bùi thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

390.919 VND

29A, đường 3 tháng 4, Phường 3, Tp Đà Lạt,, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.5

(Dựa trên 4 đánh giá)

299.935 VND

H8 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2,, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

336.953 VND

75 C An Bình, Phường 3, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 3 đánh giá)

604.999 VND

Lô B43, Dự án khu Công viên văn hóa và Đô thị Golf Valley Đà Lạt, phường 2, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 4 đánh giá)

Giảm giá 50%

2.269.694 VND

Hồ Tuyền Lâm, Quận 3, Thành Phố Đà Lạt, Đà Lạt, Viet Nam

 

Rất tốt 8

(Dựa trên 5 đánh giá)

2.467.941 VND

Hồ Tuyền Lâm, Quận 3, Thành Phố Đà Lạt, Đà Lạt, Viet Nam

 

Tốt 7.6

(Dựa trên 5 đánh giá)

1.038.957 VND

10 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Đà Lạt, Viet Nam